TID Irene Leijon

Verkets titel: VILA I ÖGONBLICKENVila i ögonblickenIrene Leijon

Verket består av 47 handvävda och stickade delar, alla olika, sammanfogade till en helhet. Varje del symboliserar ett unikt ögonblick då vi stannat upp och varit i nuet.

I de vävda delarna använder jag solfjädersked. Materialet är metalltrådar, broderitrådar och tyll. 

Irene Leijon

www.ireneleijon.se/