TID My Bäckström

Detta är en föraning om vad som kommer visas på utställningen TID, på Konsthallen/Hamnmagasinet i Varberg under sommaren. 6/6-17/8 -2014
www.konsthallenhamnmagasinet.se

My Bäckström

Bilden kallar jag ”Minnet av I”, där väver jag minnen – tid som passerat, – frusen tid. När tiden hela tiden minskar, så ökar minnena. Är det goda minnen blir det en tröst, är det svåra minnen blir det ett sår som långsamt läker. ”Minnet av I” – vi slogs tillsammans i vargarnas tid. Nu får jag ensam fortsätta min kamp.
Minnet av I, My Bäckström

My Bäckström