HEM: VMT på Not Quite 2021, Rousela Åhs, i samarbete med Ulf Lagerberg (ljudverk) och Josefine Åhs/Lagerberg

ISOLERING

Ett samarbete med avstånd.
Tankar kring begreppet HEM utifrån olika inspelade röster, och brev skrivna av äldre i
isolering. Några har skrivit ner sina tankar, andra har berättat. Det outtalade har gjorts
till musik.
En väv av mänskliga funderingar, som förts samman i ett möte av textila bokstäver och
specialkomponerade toner.
De handskrivna texterna har skurits ut i blåmålad textil, där hälften ligger ihoprullad
och orden är svåra att se…..

TEXTER: Inger 90 år, Ann Marie 88 år, Ingrid 86 år, Kärsti 80 år, Barbro 76 år, Peter 72 år, Kerstin 72 år, Amina 70 år,
Mats 70 år, Lisbeth 66 år, Christina 65 år.

RÖSTER: Ann Marie 88 år, Barbro 76 år, Maria 73 år, Peter 72 år, Lisbeth 66 år, Anna 66 år, Peter 52 år,
Anders 44 år, Nermina 36 år, Elliot 6 år, Freyr 3 år, Elsa 3 år.

Tack till er som delat med er av era tankar.