HEM: VMT på Not Quite 2021, My Dammand

Epistemiska artefakter 1 – 23.

Hemma
Till utställningen Hemma har jag valt att visa ett samarbetsprojekt: Epistemiska artefakter 1 – 23.
Ett projekt med textila konstruktioner och Fused Glass. Samarbetet har varit mellan mig och min bror Peter Dammand.
Verken handlar om att lära och utveckla kunskap tillsammans, för att därigenom skapa ett möte mellan våra individuella kompetenser inom glas, kemi och textila konstruktioner. Ett undersökande arbete av vad som händer när det varma glaset möter textilen och hur materialens kemi möter varandra.
Bror och syster med en delad nyfikenhet och kreativitet ger en trygghet, det är att vara hemma.

My Kirsten Dammand