HEM: VMT på Not Quite 2021, Lotta Mattsson

”Vad en Dam i sina bästa år behöver, är en egen bostad, även om den är liten som en skokartong” 

När jag började fundera kring temat HEM var det först en trevlighet och trygghet som jag tänkte på.
Men ett hem kan även innebära en förändring och otrygghet i livssituationen och därför ge upphov till ett behov av förändring. En flytt kan vara nödvändig och en ovisshet om vart, när, hur den skall gå till uppstår. Det är vad jag vill gestalta i min installation till denna utställning. Min installation heter:
”Vad en Dam i sina bästa år behöver, är en egen bostad, även om den är liten som en skokartong” 
Själva verket skall bestå av en flyttlåda med diverse Damtillbehör i. Samt en skokartong inredd till en bostad. Än så länge består det av ett antal pusselbitar som jag skall sammanföra till en helhet.
För tillfället broderar jag små lappar med deviser kring boende och flytt, vilka skall ingå i verket.