HEM: VMT på Not Quite 2021, Frida Åström

Control

Control är ett undersökande av känslan att förlora och återta kontroll, men också om att
medvetet släppa kontroll och jobba i symbios med material, symbolspråk och teknik.
Det här projektet har sina rötter i mitt intresse för det Flamländska stillebenmåleriet. Dom
dukade borden målade av mästaren Clara Peeters har varit en central utgångspunkt för
mitt undersökande både som en visuell referens men också betydelsen och hur det var ett
medel för Peeters själv att ta kontroll över sin egen situation som kvinna i 1600-talets
Nederländerna.
Mitt mål har varit att skapa ett stilleben genom olika skulpturala tekniker som jag
utvecklade under min tid på masterprogrammet på HDK-Valand.
Genom att kombinera samtida 3D-teknik och traditionell handsömnad skiftar jag fram och
tillbaka mellan det historiska och det moderna i min skapandeprocess.
Control är ett landskap av struktur, form och relationer mellan objekt.
Det är en ö, ett torn, en samling ting i relation till varandra som du är välkommen att
interagera med från alla vinklar, det är framför dig, men också runt dig, och över dig.