HEM: VMT på Not Quite 2021, Elisabeth Hilling

Naturen är vårt hem

Naturen är vårt hem

”Vi får bruka marken ej förbruka.

Det hörs på ordet.

Vi har alltid varit här

Vi kommer ingenstans ifrån

Vi ska ingenstans

Det finns ingen början inget slut

Det är som i jojken

Vi är naturen”

Sofia Jannica

Hälsningar från Elisabeth Hilling