Tonje Kristensen Johnstone: Föreläsning

MÖNSTER, RUMSLIGA EGENSKAPER OCH MÖNSTERVERKAN

Föreläsning av Tonje Kristensen Johnstone,

publiceras 8/5 kl 13.00

en del i Craft Days, Västra Götaland, program 2021

Länk till avhandlingen Around Over Between Up

Mellanrum, mönster av Tonje Johnstone, foto Jan Berg

En digital föreläsning som handlar om mönster, repetition och mönsterverkan och om hur mönster kan bidra till att definiera rumsliga egenskaper. Utgångspunkten är mönster i rumsliga kontexter, skala och mönsteruttryck, inte nödvändigtvis som rapporterade textila mönster, utan hur mönsterverkan påverkar det visuella. Föreläsningen innehåller också ny forskning inom området textildesign som handlar om alternativa metoder för formgivning av mönster.

Mönster Tonje Johnstone, foto Jan Berg

Tonje Kristensen Johnstone är en av ca 100 VMT-medlemmar. Hon är universitetslektor i textildesign och nybliven doktor i design vid Textilhögskolan i Borås. Hon har en masterexamen i textilkonst från HDK, Göteborg. I mer än tio år har hon undervisat i textildesign med inriktning på textiltryck, mönster och designmetoder. I den egna praktiken är det mönster som dominerar. Upprepning, repetition och det återkommande är viktigt i det konstnärliga arbetet och begreppet mönster undersöks i en konstnärlig kontext i förhållande till skala, estetik och ordning.

Mellanrum, mönster av Tonje Johnstone, foto konstnären