All TID Textil – Mirjana Vukoja

Vilka stunder och ögonblick ligger till grund för konstruktionen av vårt seende? Vilka minnesbilder skapar de orienteringspunkter som samverkar vid navigering och orientering? Det är dessa ögonblick jag söker och samlar på mig, stunder som både förankrar och visar mig riktningen, men också vecklar ut sambandet mellan mig själv och min omgivning.

Den här undersökningen är en del av mitt i licentiatarbete på HDK och ligger till grund för den här iscensättningen som jag kommer presentera på Rydals. Iscensättningen består av pelare som symboliserar de orienteringspunkter som fungerar både som vägledare och projektionsyta för våra inre upplevelser av omgivningen.