All TID Textil – Elisabet Wahlström

Vad är tid?

Linjen mellan två punkter. Cirkulär tid. Framtid. Orostid. Förlorad tid. Årstider. Födelse och död. Förruttnelse och ny spirande grönska. Rörelse. Förändring. Tidsbrist. Gott om tid. Oändlig tid. Finns tiden i oändligheten?
Listan kan göras lång och frågorna runt begreppet tid är många. Alla upplever och uppfattar vi tid på olika sätt. Som barn fanns ibland inte tiden. Lite senare i livet sköt jag ofta upp tiden, vad som behövde göras. Nu när jag är äldre tänker jag mer på tiden och jag inser att den är utmätt och plötsligt kan ta slut. Tiden måste tas tillvara. Det gäller att leva i nuet men hur lång är den tiden? Våra minnen är svunnen tid medan framtiden är oviss för oss människor och vår planet.

Skymningen faller och mörkret sänker sig. Det är tid för det gula täcket.