Utställning, VMT på Not Quite

HEM, VMT PÅ NOT QUITE I FENGERSFORS 1/5 – 11/7 2021

HEM
Hemmet som begrepp kan ses i en utvidgad kontext där tankar om
social distansering, begränsningar i att resa och mötas kan vägas in.
Begreppet kan också rymma tankar om hur vi genom vårt sätt att leva
påverkar allas vårt hem – Jorden.
Med valet av tematik vill VMT berätta om, diskutera vad och
kommentera hur den världsomspännande pandemin påverkat och
påverkar vår syn på hemmet som plats.
Verk i olika textila material och tekniker, från skiraste tunt till kompakt
tyngd, från berättande bild till objekt och installationer, kommer att fylla
den gamla fabrikslokalen Holländeriet.
I utställningen medverkar ett 50-tal av VMT:s medlemmar.
VMT (Västsvenska mönster- och textilkonstnärer) är en ideell, opolitisk
förening för yrkesverksamma konstnärer som bildades 1959. Föreningen
har sitt säte i Göteborg men är öppen för textilkonstnärer från hela
landet. Föreningen har för närvarande 100 medlemmar, alla med en
gedigen kompetens inom den textila konsten.
Se även föreningens hemsida VMT.se

Tack till Göteborgsoperan för lån av belysning
Tack till Hire Sound för sponsring av ljussättning