TID Lisel Garsveden

För mig har tid formen av en cirkel, som in och utandning. I din kropp lämnar blodet hjärtat.  Hur lång tid tar färden tillbaka igen?  Tiden, ett år är också cirkeln för en ny vår, en ny början.  En kosmisk sanning precis som månens dragningskraft i ebb och flod.  I människornas värld blir naturen till tabeller och matematik. Jag vill gestalta hur tiden uttrycker sig i vatten så som TIDVATTEN.Tidvatten Lisel Garsveden

Lisel Garsveden

www.liselg.se