TID Brita Huggert

Snart, mycket snart kommer VMT att visa en ny utställning med temat TIDKulturcentrum Ronneby Konsthall.
Vernissage blir det 19 november 2016 kl.13

Utställningen fortsätter till 15 januari 2017.

Brita Huggert
Genom att skala bort onödiga detaljer närmar jag mig kärnan till det som jag vill beskriva. Det enkla, sköra får tala och berätta.
dsc03822Tre vävar med långa trådverk. De har olika färg och olika mängd inslag. De skiljer sig en aning, men de hör ihop. Alla bär på en reva.
dsc03911Revan som vittnar om en händelse. ett ingrepp, kanske var det oväntat, icke kontroll. Maktlöshetskänsla.
dsc04168Jag vill ”frysa” tiden precis då revan uppstått, tomheten och hela tillståndet av ovisshet. Det som inte är greppbart. Tiden du varken vet hur lång eller hur kort den är.
Brita Huggert
www.britahuggert.blogspot.se