TID Birgitta Hulterström

Knyppling som teknik har utvecklatsRandig skål, Birgitta Hulterström under fem århundraden och har under tiden tagit sig andra uttryck och kommit i andra sammanhang. Man behöver inte använda sig av ett färdigt mönster/facit. En skiss med konturer och hjälplinjer kan räcka som underlag och man ska ha ett gott hantverkskunnande i botten.Blåeld, Birgitta Hulterström

Tredimensionella former är tilltalande och fascinerande och man träna sitt logiska tänkande.

Möjligheterna verkar vara oändliga – det känns TIDLÖST!

 

Birgitta HulterströmNätskål, Birgitta Hulterström