TID Birgitta Hulterström

Vad är TID?
Man kan se på och mäta tid på olika sätt. Ett sätt är att uppleva den som ”förut”, ”nu”, och ”sedan”. Uppfattningen om tiden påverkas av bl.a. vilken kultur man tillhör, sysselsättning etc.

Tid

Tid  Birgitta Hulterström

Tiden kan också ”försvinna” när man upplever att något är fascinerande, att man har ett problem att lösa, man känner tillfredställelse när man åstadkommit något. Denna känsla av att tiden ”försvinner” har jag i mitt arbete med knyppling ofta upplevt.
Många människor har uppfattningen att knyppling ser ut på ett visst sätt – långa smala spetsar, en krage etc. – men knyppling är en teknik – inte ett utseende.
Sambandet mellan gammalt och nytt, teknikens mångsidighet, men också det logiska tänkandet, som krävs för hur man ska lösa tekniska problem – allt detta tilltalar mig och gör knyppling till en spännande konstform – det går att utveckla och förändra denna teknik. Knyppling är numera en självständig uttrycksform. Att bevara ett gammalt hantverk genom nya experiment och nytänkande ger tekniken en annan betydelse, vilket gör att den passar bättre in i dagens samhälle.
Förhoppningsvis väcker det också intresse hos en ny och yngre publik.

Birgitta Hulterström