TID Anna Bauer

Under arbete:
Två verk till utställningen på temat TID...
4frc0eblnjxu4ksjgsng9tlkgdhi3sn5u6b1bk1kgwe
5ammwlhpdi3g2h8birepjksvcbubx03wdprmorpkb7y
Jag arbetar med linoleumtryck på textil. Färgar tyg, skär, trycker, klipper ut och syr ihop...
vr6o3uxd-sk_bq_jlonkijcscx2trgj6li2u6adrdyi
Det ena verket är en "kulturtantsmandala", eftersom det (förhoppningsvis) finns
en tid i varje kvinnas liv då hon blommar ut och blir en frejdig och bejakande kulturtant.
s-pqeowu-4d7yng_pexixatdy32zmb0m_nbx3svy2uw
Det andra verket kallar jag "Tidsmaskin", och det är inspirerat av allmogebroderier och
stickade bårder fast processat genom en annan tid och en annan teknik...
 mcbjaoguo0hpbreh5sfaad4tabxxnabzcmkdyvcnsne
Anna Bauer 

TID Irene Leijon

I utställningen TID är jag representerad med verket GRYNING.kxkv1ewjom-8tmcfbjf8pdwotrgzdbegpby46mo3zioGryning är tiden på dygnet då dagsljus börjar synas. Ljuset förändras och avlöser mörkret. Gryningsljus skapar vackra inspirerande färgtoner.

nficr-5ijeuzns15rzwmqpjxc6oew2undrzm_sj3wzs

Mitt verk symboliserar början till nya tankar och hopp. Livet går mot ett ljusare skede.
Vi ser framåt.
Irene Leijon

TID Lotta Mattsson-Gudmundsson

"....och tiden gick och jag gick med...."

Länge har jag haft kvinnor som tema i mitt skapande arbete. Kvinnors liv, livserfarenhet och livsvillkor intresserar mig.
Även tiden, tidens gång och livet i sin helhet ger mig inspiration till mina bilder.
 3ikrlrf9pr3l4dwsa_3n9exoqjpvcm3olc4bnz3yliq
Fritt broderi är mitt uttrycksmedel och jag sätter ofta in olika föremål i bilden för att förstärka den.
Den här gången har jag använt delar av urverk, såsom kugghjul, oroar och visare.
Gamla uppdragningsbara ur fascinerar mig, men även nya digitala batteriklockor har ett intressant innandöme.
ahkxwlwqycpmejyxsmaibglyvvi59q1ykvnlclkbnxwJag har broderat kvinnor i olika åldrar. Och även lagt in texter kring tid, tidens gång och livet.
rbn5-ewvkyk3la6vlzpligfbtywyor3_opvnkluzray
Utställningens tema TID fick mig att tänka på åldrar och åldrande – kvinnors åldrar och åldrande.
Jag har broderat kvinnor i olika åldrar. Från en liten flicka till en mycket gammal kvinna.
Jag har även arbetat med deviser och texter kring tid, tidens gång och livet.
Materialet är bomull och organza. Broderigarn i bomull och silke.
                                                                                      Lotta Mattsson-Gudmundsson

TID Birgitta Hulterström

Vad är TID? Man kan se på och mäta tid på olika sätt. Ett sätt är att uppleva den som ”förut”, ”nu”, och ”sedan”. Uppfattningen om tiden påverkas av bl.a. vilken kultur man tillhör, sysselsättning etc.
Tid

Tid  Birgitta Hulterström

Tiden kan också ”försvinna” när man upplever att något är fascinerande, att man har ett problem att lösa, man känner tillfredställelse när man åstadkommit något. Denna känsla av att tiden ”försvinner” har jag i mitt arbete med knyppling ofta upplevt. Många människor har uppfattningen att knyppling ser ut på ett visst sätt – långa smala spetsar, en krage etc. – men knyppling är en teknik – inte ett utseende. Sambandet mellan gammalt och nytt, teknikens mångsidighet, men också det logiska tänkandet, som krävs för hur man ska lösa tekniska problem – allt detta tilltalar mig och gör knyppling till en spännande konstform – det går att utveckla och förändra denna teknik. Knyppling är numera en självständig uttrycksform. Att bevara ett gammalt hantverk genom nya experiment och nytänkande ger tekniken en annan betydelse, vilket gör att den passar bättre in i dagens samhälle. Förhoppningsvis väcker det också intresse hos en ny och yngre publik.

Birgitta Hulterström

TID Brita Huggert

Snart, mycket snart kommer VMT att visa en ny utställning med temat TIDKulturcentrum Ronneby Konsthall. Vernissage blir det 19 november 2016 kl.13 Utställningen fortsätter till 15 januari 2017. Brita Huggert Genom att skala bort onödiga detaljer närmar jag mig kärnan till det som jag vill beskriva. Det enkla, sköra får tala och berätta. dsc03822Tre vävar med långa trådverk. De har olika färg och olika mängd inslag. De skiljer sig en aning, men de hör ihop. Alla bär på en reva. dsc03911Revan som vittnar om en händelse. ett ingrepp, kanske var det oväntat, icke kontroll. Maktlöshetskänsla. dsc04168Jag vill "frysa" tiden precis då revan uppstått, tomheten och hela tillståndet av ovisshet. Det som inte är greppbart. Tiden du varken vet hur lång eller hur kort den är. Brita Huggert www.britahuggert.blogspot.se  

TID Elisabet Wahlström

Snart, mycket snart kommer VMT att visa en ny utställning med temat TIDKulturcentrum Ronneby Konsthall. Vernissage blir det 19 november 2016 kl.13 Utställningen fortsätter till 15 januari 2017. En stor variation vad det gäller tolkning av temat, uttryck, teknik och material. Det gemensamma är kärleken till textil. 
”Årets tider”.    Elisabet Wahlström                 

”Årets tider”.    Elisabet Wahlström

Min väv till VMTs utställning Tid i Ronneby är klar sedan länge. Den ligger på sin hylla och väntar. Väven har fått namnet ”Årets tider”. Jag tycker om årstidernas växlingar och jag fascineras av att se hur samma platser i naturen sakta förändras dag för dag. Jag cyklar ofta förbi ett område med grunt vatten där det växer kaveldun. Efter vintern ligger bladen ner, ockrafärgade och torra. Kolvarna spricker så småningom upp och sprider sina frön. Snart sticker det upp ljusgröna blad ur det brunsvarta vattnet. Bladen växer och är ett tag mer turkosa än gröna.

Elisabet Wahlström.