HEM: VMT på Not Quite 2021, Eva-Britt Rosenqvist

Ateljén – Mitt ”Andra Hem” i dessa tider.
Mars, april 2020 vävde jag de fyra små bilderna
”På köksborden”.


Hälsningar
Eva-Britt Rosenqvist