HEM: VMT på Not Quite 2021, Elisabeth Kalvenes Skallsjö

” Trygghet/ Isolering” ?

Hemmet kan kännas som muren mot friheten,

mot allt som ger glädje och et godt liv.

Hemmet är också kärnan i livet där värme,

tillhörighet och tryggheten finns.

Ett godt Hem är ett ställe vi alla behöver.

Hilsen Elisabeth Kalvenes Skallsjö