HEM: VMT på Not Quite 2021, Elisabeth Kalvenes Skallsjö

" Trygghet/ Isolering" ? Hemmet kan kännas som muren mot friheten, mot allt som ger glädje och et godt liv. Hemmet är också kärnan i livet där värme, tillhörighet och tryggheten finns. Ett godt Hem är ett ställe vi alla behöver. Hilsen Elisabeth Kalvenes Skallsjö