HEM: VMT på Not Quite 2021, Anna Olsson

innan katastrofen

Jag har gjort en serie bildvävar som jag kallar innan katastrofen och som handlar om vad vi idag tar för givet och vad som i en snar framtid kan bli en svåruppnåelig lyx om världen som vi känner den idag kollapsar. När jag gjorde vävarna tänkte jag främst på miljökrisen som pågår och min rädsla för att högerpopulistiska krafter i världen. Så kom corona och mycket av det vi tagit förgivet sattes på prov. Människor började hamstra just toapapper. Min väv fick en ny dimension och blev nästan kusligt aktuell.