All TID Textil – Tonje Kristensen Johnstone

Mellanrum

Ett konstnärligt arbete, ett musikaliskt verk, en text eller film har gemensamt att de är uppgjorda av tydliga element som är ordnade för att framställa verket och för att ge mening. Men när fokus avviker från det som är uppenbart i kompositionen till det som antyds, kan en ny dimension dyka upp. Genom att fokusera på det som saknas har hjärnan en annan uppfattning av konsten. Budskapet är inte direkt utan det föreslås, vilket ger möjlighet till tolkning. Genom att använda utelämning snarare än tillägg gör det möjligt för betraktaren att komponera arbetet själv, i sin egen hjärna.
Jag undersöker tomrummet, intervallet, pausen, gapet – det som inte finns – men som likväl finns där. En närmare titt på psykologi och dess användning i den visuella konsten med bland annat Gestaltteorin, visar det sig att den mänskliga hjärnan tenderar att stänga luckor i former som är oavslutade. Denna mekanism är fascinerande. Ambitionen är att uttrycket kan fungera på en annan nivå av medvetenhet, där de frånvarande egenskaperna blir avgörande.