All TID Textil – Mia Persson

FYRA NYANSER AV TID
Jag har vävt fyra mindre gobelänger 50 x 50 cm. Alla med samma motiv, en stor cirkel på en svart bakgrund, men i olika färgställningar.
En svävande boll, ett klot, en planet i rymden eller ett kikarsikte, en lupp riktad inåt, neråt.

En undersökning av färgen på olika tidstillstånd.
En cirkel för att tiden är cirkulär, den kommer tillbaka, vi upprepar oss.
Den är svår att fånga men drar oss med i ett evigt förlopp.

Bilderna här är från arbetsprocessen, material, foton, färger under arbetets gång.

TID FÖR SÖMN

TID FÖR LIV

TID FÖR LEK

TID FÖR SKÖRD