All TID Textil – Karin Hedberg

Tre dagar.
Så lång tid användes tyget. Under 2000 år har detta tyg omtalats flera gånger varje år. Miljoner människor har läst om tyget. Tyget var med när en av världshistoriens mest omvälvande händelser utspelade sig. Varje påsk läses det i kyrkor över hela världen om detta tyg. Kan ett tygstycke bära ett budskap?

Hur lång tid tog det att väva tyget? Vem vävde det? Vem odlade, rötade, bråkade, skäktade, häcklade och spann? Kunde personerna för 2000 år sedan ana att textilen de arbetade med skulle omtalas under så lång tid och att så många människor skulle höra talas om den?

Tyget jag vävt är en del i en större konstprojekt som jag just nu arbetar med. Jag har tolkat de urgamla texterna på mitt eget sätt och vävt de textilier som omnämns utifrån min egen föreställning.

Allt material till detta tyg har jag fått som gåva. Varpen har legat på en vind i över 30 år och inslaget har jag fått färdigt på spolar av äldre kvinnor. Inte heller jag vet vem som har odlat, rötat, bråkat, skäktat, häcklat eller spunnit. Jag vet inte ens vem som varpat. Ungefär en tredjedel av spolarna till inslaget har jag fått efter min faster Thyra som föddes 1921, för snart 100 år sedan. Jag undrar vad hon hade tänkt väva med detta lingarn. Resten av spolarna vet jag inte vem som spolat upp. Men de är spolade av efsingar av tunt, tunt lingarn. Efsingar är ju det som blir kvar, resterna, det överblivna, det utan värde. Någon såg ett så stort värde i detta att hon lade ner tid på att spola upp det. Nu får jag ta vara på andra kvinnors sparade tid. Det enda jag vet är att det är jag som har vävt detta tyget och att det är min bearbetning av det tyg som bar vittnesbörd om att det inte längre fanns en kropp i en tom grav i ett litet land i Mellanöstern för över 2000 år sedan.