All TID Textil – Brita Huggert

Mina verk bygger en taktil känsla av de berättelser jag strävar efter att gestalta.
Tillsammans med materialen och tekniken vävs och förkroppsligas något, detta samspel är det som är centralt i min konst.

Mina arbetsformat är stora, jag trivs med att arbeta stort, men även i mindre format. Mina verk får gärna ta plats i form av installationer i olika rumsliga miljöer. Detta undersökande – och de berättelser om detta undersökande – som mina verk gestaltar, handlar ofta om verkliga skeenden från livet, tid och kontraster. Föränderligheten. Allt detta vävs bokstavligen samman i min konst, och jag ser den som resultatet av ett viktigt samspel.

Kroppen, rummet, föränderligheten – och berättelserna där ur.