All TID Textil – Annika Ödman

DRÖMTID          

Flyter
Faller
Sjunker
Mardröm

Jag tolkar fyra vanliga drömsekvenser som vi alla kan uppleva i olika skeden i livet.
Flyter – Här är drömmen god och positiv. Solen skiner allt är ljust och lugnt. Du ligger på rygg och flyter runt i ett tryggt hav.
Faller – Nu sätter stressen in och du känner dig jagad. Plötsligt tappar du fotfästet och faller handlöst genom tid och rum.
Sjunker – Mörka skyar sveper in, svårmodet får övertaget och du sjunker hastigt ner i ångestens bottenlösa hav.
Mardröm – Nu är det verkligen mörkt, verkligheten är upplöst och fragmenterad. Allt snurrar runt sin egen axel i fullständigt kaos. Faror hotar i varje färgskiftning och rädslan råder.
Du vaknar.